18 Червень 2018
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Звіт по інформаційних запитів за 2014 рік
 На головну

 

З  в  і  т

інформаційних запитів на отримання публічної інформації

за 2014 рік, які надійшли до Коломийської міської ради

 

 

 

 

Назва органу виконавчої влади

 

 

 

Загальна кількість отриманих запитів

 

 

Кількість запитів на інформацію,

що надійшли

 

 

Результати

розгляду

запитів на

інформацію

 

 

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

 

 

 

Види запитуваної інформації

 

 

 

Найбільш запитувані документи

Пош-тою /на руки

Те-лефоном

Фак-сом

Ел. пош-тою

Від представників  засо-бів масової інформації

Від гро-ма-дян

Від  юри-дич-них осіб

Від об’єднань громадян без статусу юри-дич-ної особи

Надісла-но із обл.-держадмініст-рації

Нап-равлено  як роз-по-ряд-нику інформа-ції

задоволено

Надіслано належним розпорядникам інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Коломийська  міська рада

39

32

-

-

7

13

21

3

2

1

-

38

-

м. Київ - 2

м. Івано-Франківськ - 1

м. Коломия - 36

 

Адміністративна інфор-мація - 3;

інформація про діяль-ність державних органів влади та органів місцево-го самоврядування — 33;

інформація довідково-енциклопедичного характеру - 0;

соціологічна інформація - 0

Копії рішень міської ради та документи до них

 

 

Загальна кількість наданих відповідей громадянам з відтермінуванням строку надання відповіді

 

 

 

Загальна кількість відмов у наданні інформації на запит

 

 

 

 

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до керівника вищого органу

 

 

 

 

Загальна кількість запитів, відповідь на які була оскаржена до суду

 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Надання відповіді на запит на інформацію

 

Надання непевної інформації

 

Несвоєчасне надання інформації

Відмова в задоволенні запиту на інформацію

 

Надання відповіді на запит на інформацію

 

Надання непевної інформації

 

Несвоєчасне надання інформації

 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Начальник організаційного відділу міської ради                                                                                                                                                                У.Савчук
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області