19 Червень 2018
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про службу у справах дітей
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Служба у справах дітей

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Коломийської

міської ради

від 15.08.2007 №692-20/2007

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Коломийської міської ради.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        

         1.1. Служба у справах дітей є виконавчим органом Коломийської міської ради.

         Служба у справах дітей (далі Служба) утворена відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Коломийської міської ради від

         Утворення Служби є виключною компетенцією Коломийської міської ради.

         Служба підконтрольна та підзвітна Коломийській міській раді, підпорядкована виконкому Коломийської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

         Служба є самостійною, не має статусу юридичної особи.

 

         1.2. Служба утворюється з метою здійснення соціального захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності у місті, ведення питань опіки, піклування та усиновлення.

 

         1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими Законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства у справах молоді та спорту, документами органів вищого рівня, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями облдержадміністрації та міського голови, цим положенням.

 

         1.4. Посадові особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

        

         Основними завданнями Служби є:

 

         2.1. Контроль за дотриманням законодавства стосовно дітей.

 

         2.2. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей та запобігання вчиненню правопорушень.

 

         2.3. Профілактика дитячої бездоглядності.

 

         2.4. Подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету Коломийської міської ради щодо встановлення опіки та піклування над малолітніми і неповнолітніми особами, які цього потребують.

 

         2.5. Впровадження альтернативних форм інтернатному вихованню - прийомних сімей та будинків сімейного типу.

 

         2.6. Підготовка матеріалів для здійснення усиновлення дітей у встановленому порядку.

 

         2.7. Організація та проведення рейдів спільно з оперуповноваженими Коломийського РВ УМВС "Діти вулиці", "Вокзал", "Літо", "Сім'я без насильства", "Урок", "Нічне місто", "Мак", "Притон" та інші, для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну діяльність.

        

         2.8. Пропагування здорового способу життя серед молоді, попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії.

 

Функції служби:

 

         Служба:

          2.9. Організовує засідання Координаційної ради у справах дітей з метою координації зусиль відділів і управлінь міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення неповнолітніми правопорушень.

 

         2.10. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними відділами міської ради, заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів.

 

         2.11. Контролює умови утримання та виховання  дітей у спеціальних установах, організацію виховної роботи у закладах освіти.

 

         2.12. Вживає заходів для своєчасного влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в інтернатні заклади.

 

         2.13. Порушує питання про накладення дисциплінарних стягнень  на посадових осіб у разі невиконання ними законодавства щодо дітей.

 

         2.14. Надає допомогу дитячим та молодіжним громадським організаціям з питань, що входять до компетенції Служби.

 

         2.15. Разом з відділом кримінальної міліції у справах дітей організовує і проводить рейди щодо запобігання дитячої бездоглядності та профілактики скоєння правопорушень.

 

         2.16. Представляє у межах своєї компетенції права дитини в суді.

 

         2.17. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.

 

         2.18. Залучає громадськість до участі у перевихованні неповнолітніх, які вчиняють правопорушення.

 

         2.19. Проводить анкетування та опитування серед дітей, готує аналітичні та статистичні довідки.

 

         2.20. Здійснює інформаційно-роз'яснювальну роботу, через засоби масової інформації, в межах своєї компетенції.

 

3. МАЄ ПРАВО

        

         3.1. Готувати матеріали для розгляду на засіданнях Координаційної ради у справах дітей щодо вирішення проблем молодіжного середовища.

 

         3.2. Подавати пропозиції щодо заслуховування на засіданнях Координаційної ради у справах дітей, керівників з питань реалізації та дотримання прав дітей, стану правовиховної роботи в навчальних закладах, боротьби з негативними явищами та впровадження здорового способу життя.

 

3.3. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Координаційної ради у справах дітей.

 

         3.4. Здійснювати  перевірки правовиховної роботи з дітьми у навчальних закладах міста.

 

         3.5. Здійснювати перевірки магазинів на предмет дотримання законодавства, яке забороняє реалізацію дітям тютюнових та алкогольних виробів.

 

         3.6. Перевіряти умови організації дозвілля дітей в кафе, барах, диско-клубах, інтернет-клубах та закладах, в яких проводяться дискотеки.

 

         3.7. Проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, засобів масової інформації на предмет дотримання законодавства про недопущення аморальних впливів та розбещення дітей. Порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій при виявленні у продажі порнографічної продукції, а також продукції, що пропагує насильство, жорстокість, з метою  попередження аморального впливу та розбещення дітей.

 

3.8. Перевіряти дотримання керівниками підприємств та організацій законодавства про працю дітей.

 

3.9. Подавати пропозиції для заслуховування на засіданнях опікунської ради опікунів та піклувальників, про виконання ними своїх обов'язків.

 

3.10. Готувати матеріали на засідання опікунської ради щодо розгляду сімейних конфліктів, регламентування побачення батьків з дитиною, якщо вони розлучені.

 

3.11. Виносити на розгляд опікунської ради питання, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, батьки яких не виконують свої батьківські обов'язки.

 

3.12. Вести профілактичний облік дітей, які схильні до вчинення правопорушень та інших категорій дітей, які підпадають взяттю на облік, проводити з ними відповідну роботу.

 

3.13. Перевіряти матеріально-побутові умови та сімейні обставини у кризових сім'ях; вести облік кризових сімей у яких виховуються діти. Проводити профілактичну роботу з ними.

 

3.14. Перевіряти виховну роботу з дітьми у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях та будинках сімейного типу, забезпечувати дотримання їх законних прав та інтересів.

 

3.15. Щорічно отримувати звіти опікунів та піклувальників про виконання своїх обов'язків.

 

3.16. Одержувати в установленому порядку від установ та організацій інформацію та документи, які необхідні Службі для виконання покладених на неї завдань.

 

3.17. Організовувати та проводити наради з керівниками відділів та управлінь міської ради, установ та підприємств для оперативного вирішення питань молодіжного середовища, організації свят та урочистостей.

 

 

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

         4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади Коломийським міським головою.

 

         4.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою,  досвідом роботита стажем служби в органах місцевого самоврядування, (державної служби) не менше п'яти років.

 

         4.3. Начальник Служби:

 

         4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

4.3.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд  сесій Коломийської міської ради та засідань    виконавчого комітету. Доводить до працівників зміст нормативних та розпорядчих документів.

 

4.3.4. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між співробітниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

 

4.3.5. Видає  у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує  і контролює їх виконання.

 

4.3.6. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу,   а   також   покладених   на   нього   завдань   окремими   рішеннями Коломийської   міської   ради,   її   виконавчого   комітету,   розпорядженнями та дорученнями Коломийського міського голови.

 

                  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

5.1. Співробітники служби у справах неповнолітніх міської ради є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень передбачених у Законах України "Про державну службу", "Службу в органах місцевого самоврядування" та "Про боротьбу з корупцією".

 

5.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за:

 

5.2.1. Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

 

5.2.2. Виконання працівниками Служби своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства.

 

5.2.3. Відповідність    прийнятих    ним    рішень    вимогам    чинного законодавства.

 

5.2.4. Виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови відповідно до компетенції Служби.

 

5.2.5. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей.

 

5.2.6. Правильне оформлення проектів рішеннь міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Коломийського міського головиз питанькомпетенції Служби.

 

6. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ

 

Оплата праці співробітниківСлужби здійснюєтьсявідповідно до чинного законодавства.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Структура Служби утримується за рахунок міського бюджету.

Граничну чисельністьСлужби затверджує Коломийська міська рада.

Штатний розписСлужби, витрати на її утримання затверджує Коломийський міський голова.

Начальник Служби може вносити пропозиції щодо уточнення кошторису витрат.

 

7.2. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і штамп встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи Служби мають службові посвідчення відповідного зразка.

 

7.3. Коломийський  міський  голова  створює  умови для  нормальної роботи   і   підвищення   кваліфікації   працівників   Служби,   забезпечує   їх приміщеннями,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,   відповідно обладнаними засобами збереження документів, а також законодавчими    та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з напрямків діяльності служби у справах неповнолітніх міської ради.

 

7.4. Ліквідаціята реорганізаціяСлужби проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області