21 Червень 2018
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


«Міська бібліотека №3 для дітей»
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ культури / Установи відділу

КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА № 3 ДЛЯ ДІТЕЙ

ВІЗИТКА БІБЛІОТЕКИ

КОЛОМИЯ

2013

 

Бібліотеко! Час призначиш,

І я прийду до тебе знов,

Моя найперша – ще хлоп'яча –

Моя незраджена любов!

ЛітневськийГ.

Життя без книги – хата без вікна,

Тюрма глуха і темна, мов труна.

Крізь вікна книг свободи світло ллється,

Майбутнього видніє далина.

Павличко Дмитро

 

Шановні наші читачі!

Вас щиро вітає Коломийська міська бібліотека № 3 для дітей!

 

Наша бібліотека вперше гостинно відкрила  свої двері для читачів у липні 1968 року в будинку № 114 по вул. І.Мазепи у статусі районної  дитя-чої бібліотеки. На той час  штат бібліотеки складався із двох осіб: завідую-ча – Попович Є.М та бібліотекар – Православнова В.Г.

На той час фонд бібліотеки становив близько 2000 примірників і вмі-щався на трьох стелажах, а обслуговувались учні лише однієї школи № 3. Та згодом читачами бібліотеки стали й інші учні, які жили в цьому мікро-районі.

У 1975 році, шляхом переводу працівників з міської бібліотеки № 3 для дорослих штат бібліотеки поповнився ще двома спеціалістами: Ков-туник Л.П – зав. читальним залом та Бринзей Г.М. - бібліотекар абонемент-ту.

Після виходу на пенсію Попович Є.М.  у 1989 році,  новою завідувачкою бібліотеки стала Бутницька Г.В.

У 1992 році бібліотеку було переведено у приміщення будинку № 183 на цій  же вулиці. Через чотири роки тимчасово завідувати бібліотекою стала Власій Т.П.

З часу заснування в районній дитячій бібліотеці працювали також: Чавага М.Ф., Пастернак Г.М., Левчук М.В., Микитюк О.П., Рахманіна В.І., Іва-ночко О.Б., Кузнєцова Т.Є. , Мікловда Г.П. та Тороватова В.С.

Згідно рішення міської ради від 19.05.1998 року бібліотека стала місь-кою бібліотекою № 3 для дітей. Штат складає три бібліотечних працівни-ка.

З  1998 року у бібліотеці почала діяти літературна вітальня «Джерель-це», яку заснувала тодішня завідувачка тепер працівник читального залу Власій Т.П.,  – це духовна світлиця, де чекають нових зустрічей з шануваль-никами друкованого слова.

У 2010 році відкрито народознавчу світлицю «Берегиня», де читачі ма-ють змогу ознайомитися із звичаями, традиціями гуцульського краю, а та-кож з предметами побуту і культури жителів Прикарпаття.

А  2011 року в нашій бібліотеці вперше у місті організована фотогале-рея письменників і поетів Коломийщини – лауреатів різних літературних премій.

Наша бібліотека забезпечує вільний доступ користувачів до крає знав-чих, вітчизняних і світових інформаційних ресурсів і як і завжди залишає-ться джерелом знань, надійним другом і помічником юних читачів. Колек-тив бібліотеки робить все можливе для того, щоб надати своїм читачам гідний рівень послуг – надасть вам кваліфіковану допомогу у доборі необ-хідної літератури, складуть план читання, рекомендаційний список літера-тури на тему, яка вас цікавить, одержати довідку про ту чи іншу подію, дату.

В нашій бібліотеці ви можете:

-      користуватись абонементом та читальним залом;

-      відкрито користуватись додатково-бібліографічним апаратом;

-      підготувати реферат, цікаву доповідь;

-      взяти участь у масових заходах, які проводить бібліотека;

-      стати абонентом індивідуальної інформації;

-      стати членом літературної вітальні «Джерельце»;

-      брати участь у різноманітних конкурсах та акціях, як от «Найкращий читач року», «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», «Живи, книго!», «Подаруй бібліотеці книгу»;

-      зустрітися з цікавими співрозмовниками, письменниками, поетами;

-      оформлювати книжечки з власними віршами, казками, оповіданнями, які ми допоможемо надрукувати в газетах та журналах.

Основні показники діяльності  бібліотеки:

-      основний бібліотечний фонд   28518   прим. ;

-         18   періодичних видань;

-         1810   користувачів;

-          38414 книговидача;

-         11570  відвідування;

Основні напрямки роботи:

Довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення потреб чита-чів, вільний доступ користувачів до краєзнавчих, вітчизняних і світових ін-формаційних ресурсів, проведення масових заходів.

З квітня 2013 року бібліотеку очолює Тороватова В.С.

Тороватова Віра Степанівна

21.11.1968 року народження

освіта вища спеціальна, закінчила

Рівненський державний інститут культури

стаж роботи 19 років

 

Наша бібліотека складається із двох відділів: абонементу та читально-го залу.

 

АБОНЕМЕНТ:

Надає відкритий доступ до книжкового фонду. Організовує диферент-ційоване обслуговування читачів, оперативно задовольняє читацькі запи-и шляхом видачі літератури додому, надає можливості широкого вибору книг та інших матеріалів з фонду бібліотеки. Здійснює керівництво читан-ням в процесі індивідуальної роботи з читачами і масової популяризації літератури. Проводить роботу по ліквідації заборгованості читачів та орга-нізації збереження фонду абонементу, бере участь у комплектуванні фон-ду. Абонемент надає право брати книги додому строком на 15 днів.

Працівниця  абонементу:

Мікловда Ганна Петрівна

26.06.1961 року народження

освіта вища філологічна

стаж роботи 15 років

 

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ:

Надає можливість всім читачам використовувати всі документи тільки в читальному залі. Організовує книжкові виставки, перегляди літератури, проводить літературні, тематичні години, презентації книг, творчі зустрічі з поетами та письменниками літературної вітальні «Джерельце».

В читальному залі бібліотеки видаються цінні видання, примірники книг підвищеного попиту, енциклопедії, словники, довідники, атласи. Тут ви можете ознайомитись з новинками літератури, що експонуються на виставках, а також із газетами і журналами.

У читальному залі до ваших послуг:

-      Система каталогів і картотек:

-      алфавітний каталог;

-      систематичний каталог;

-      краєзнавча картотека;

-      картотека авторів;

-      тематична картотека.

З нашою бібліотекою активно співпрацюють відомі коломийські поети, письменники, громадські та релігійні діячі Коломиї і Коломийщини, як от: Василь Рябий, Михайло Андрусяк, Василь Михайлищук, Іван Війтенко, Юлія Долінська, отець Михайло Дзюба, пан Юрій Рудко, Галина Никируй, Михайло Слободян, Тетяна Іванович, Алла Кох та багато інших.

Василь Рябий, крім усього, є головою читацької ради нашої бібліотеки і постійним головою усіх конкурсів, які бібліотека проводить у своїх стінах.

 

До 200-річчя з дня народження великого українця Тараса Шевченка наша бібліотека підготувала розширену виставку, яку назвала «Вічний як народ», яка складається з шести розділів і епіграфів до кожного  з них:

 

 

А тепер познайомтесь з працівницею читального залу нашої бібліотеки:

Власій Тетяна Петрівна

4.06.1955 року народження

освіта вища спеціальна

стаж роботи 37 років

 

у 2012 році у бібліотеці з'явився інтернет-куток,   де ви маєте вільний безкоштовний доступ до світової мережі Інтернет з метою навчання, отри-мання додаткових знань із різних галузей, а також:

-      одержати необхідну інформацію з будь-якого питання, використовуючи пошукові системи;

-      роздрукувати потрібну інформацію з будь якого електронного носія;

-      зробити запис на змінний диск;

-      оволодіти навиками роботи в мережі Інтернет.

 

 

Щиро  просимо завітати до нас у бібліотеку і прихилитись серцем до найкращих зразків того, що досягнуло людство за час свого існування!
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області