24 Червень 2018
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 04.11.2015 р.

№2419-58/2015

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю

Коломийської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю (надалі – відділ) є виконавчим органом Коломийської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові.

Відділ не має статусу юридичної особи.

Повне найменування:

Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради.

Скорочене найменування:

Відділ з питань ДАБК міської ради.

1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Регламентами і рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими чинними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі планів роботи міської ради, виконавчого комітету та планів роботи відділу.

1.4. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій та отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

 

2. Основні завдання відділу

 

Основними завданнями відділу є:

- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері архітектури та будівництва;

- здійсненнядержавного контролю за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил;

- здійснення державного нагляду і контролю у сфері архітектури та будівництва (далі - архітектурно-будівельний контроль) на території міста

- виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності;

- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування і архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їхньою реалізацією;

- взаємодія в установленому порядку з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, громадськими спілками, а також підприємствами, установами та організаціями;

- аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, проведення експертизи й забезпечення затвердження у встановленому порядку генеральних планів населених пунктів і іншої містобудівної документації.

 

3. Основні функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

3.2 приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає відповідні сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації);

3.3. у визначених законодавством випадках видає дозволи на виконання будівельних робіт, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;

3.4. веде реєстр отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів;

3.5. подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

3.6. здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

3.7. у визначених законодавством випадках проводить перевірки:

- відповідності підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час будівництва об’єктів, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням;

- своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів (у тому числі наявності у виконавця будівельних робіт сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції) та іншої документації;

3.8. проводить аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час будівництва, подає відповідним органам пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил;

3.9. здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.10. забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що віднесені до його компетенції, і вживає відповідних заходів;

3.11. у визначених законодавством випадках зупиняє підготовчі та будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, які виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.

3.12. у разі виявлення факту самочинного будівництва об'єкта, перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису. У разі якщо особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у приписі, орган державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про знесення самочинно збудованого об'єкта та компенсацію витрат, пов'язаних з таким знесенням;

3.13. відповідно до закону складає протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, накладає штрафи;

3.14. розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

3.15. розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

3.16. взаємодіє в установленому порядку з іншими виконавчими органами міської ради, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

3.17. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

4. Права відділу

 

В межах своїх повноважень відділ з питань ДАБК має право:

4.1. залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за попереднім узгодженням з міським головою, а також підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками;

4.2. безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

4.3. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування та іншими технічними засобами;

4.4. складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

4.5. видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

- зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

4.6. проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

4.7. проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

4.8. залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

4.9. отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

4.10. складати акти перевірок у сфері містобудівної діяльності;

4.11. вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

4.12. у визначених законодавством випадках, забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника відділу експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію (самочинно побудовані будівлі і споруди);

4.13. здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

4.14. здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації;

4.15. ініціювати в установленому порядку скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу;

4.16. залучати спеціалістів структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організації, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, віднесених до компетенції відділу;

4.17. вносити міському голові пропозиції з питань діяльності відділу, готувати проекти рішень на пленарні засідання міської ради та засідання виконавчого комітету з питань, що віднесені до компетенції відділу;

4.18. вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування будівництва об’єктів на період до усунення виявлених у результаті архітектурно-будівельного контролю порушень;

4.19. брати участь у пленарних засіданнях міської ради, її постійних комісій, виконавчого комітету, нарадах при міському голові, секретарю міської ради, заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому;

4.20. одержувати від посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, замовників, проектних, експертних та будівельних організацій, підприємств, що надають технічні умови, письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства у відповідній сфері;

4.21. брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві;

4.22. проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів;

4.23. уповноважені Посадові особи Відділу мають право, у визначених законодавством випадках, забороняти експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію (самочинно побудовані будівлі і споруди).

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади міським головою.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу технічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

5.3. Начальник відділу:

5.3.1. здійснює керівництво діяльністю відділу;

5.3.2. складає план роботи відділу;

5.3.3. визначає права та обов’язки працівників відділу;

5.3.4. забезпечує підготовку посадових інструкцій працівників відділу;

5.3.5. забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу;

5.3.6. звітує про роботу відділу перед міською радою, виконавчим комітетом та міським головою;

5.3.7. здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламентів міської ради та її виконавчого комітету, інструкції з діловодства;

5.3.8. розглядає у встановленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу;

5.3.9. вживає заходи щодо підвищення ефективності практичної роботи відділу;

5.3.10. представляє відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

5.3.11. здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань рішеннями міської ради, виконавчим комітетом, розпорядженнями та дорученнями міського голови, заступником міського голови, який координує роботу відділу.

5.4. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.4.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення та посадової інструкції;

5.4.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.4.3. виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, контроль за виконанням яких покладено на відділ, а також за виконання розпоряджень та доручень міського голови, секретаря міської ради та заступника міського голови, який координує роботу відділу;

5.4.4. своєчасну і достовірну підготовку та подання інформацій та звітів з питань, що входять до компетенції відділу;

5.4.5. дотримання у відділі Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради та Порядку підготовки проектів рішень на розгляд сесії міської ради;

5.4.6. схоронність справ постійного терміну зберігання до передачі їх в архівний відділ міської ради;

5.4.7. неналежне виконання законодавства у сфері запобігання та протидії корупції та захисту персональних даних.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

Граничну чисельність відділу затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

6.2. Відділ має свій бланк, круглу печатку з своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи відділу можуть мати службові посвідчення відповідного зразка.

6.3. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу. Забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативним актами і довідковими матеріалами.

6.4. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинними законодавством України.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області