24 Червень 2018
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про відділ культури Коломийської міської ради
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ культури

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Коломийської міської ради

від 20.12.2012 № 1382-26/2012 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури Коломийської міської ради

 

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ культури Коломийської міської ради є виконавчим органом Коломийської міської ради;

 Утворення відділу культури Коломийської міської (далі – Відділ) ради є виключною компетенцією Коломийської міської ради.

 Відділ підконтрольний та підзвітний Коломийській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Коломийської міської ради, міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 Відділ має статус юридичної особи, зареєстрований у встановленому законом порядку, з наділеною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем в суді;

1.2. Відділ забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури, національностей та релігій здійснює загальне керівництво через структурні підрозділи та підвідомчі заклади із забезпеченням ними державних вимог в зазначених сферах;

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями Івано-Франківської обласної ради, Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученням Коломийського міського голови, наказами Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цим Положенням;

1.4. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету;

1.5. В підпорядкуванні відділу культури Коломийської міської ради знаходяться наступні заклади:

- Коломийський міський палац культури «Народний дім»;

- музей історії міста Коломиї;

- Коломийська дитяча музична школа №1;

- Коломийська дитяча музична школа №2 імені Галини Грабець;

- Коломийська дитяча художня школа імені Ярослава Пстрака;

- бібліотека №1 для дорослих;

- бібліотека №2 для дорослих;

- бібліотека №3 для дорослих;

- бібліотека №4 для дорослих;

- бібліотека №1 для дітей;

- бібліотека №2 для дітей;

- бібліотека №3 для дітей;

- бібліотека для юнацтва;

- централізована бухгалтерія.

1.6. Відділ має право створювати структурні підрозділи, відділення, філії, які діють на підставі положень затверджених Відділом;

 

2. Основні завдання і функції Відділу

 

Завдання Відділу:

 

2.1. Забезпечення в інтересах територіальної громади міста Коломиї реалізації державної політики у сфері культури, міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права на свободу світогляду і віросповідань;

2.2. Сприяння збереженню і висвітленню унікальної культурної спадщини краю, сприяння діяльності мистецьких об’єднань та створення умов для всестороннього розвитку дітей і молоді;

2.3. Здійснення відповідно до законодавства контролю у сфері мистецтва, музейної та бібліотечної справи;

2.4. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного члена територіальної громади;

2.5. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації та культурної самобутності національних меншин, які проживають в місті Коломиї;

2.6. Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників а також закладів, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери, що діють в місті;

2.7. Забезпечення гармонізації міжнаціональних відносин, збереження і розвиток етнічної самобутності національних меншин, а також задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцнення їх зв’язків з Україною;

2.8. Сприянню розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури, організації її матеріально-технічного забезпечення.

 

Функції Відділу:

 

2.9. Створення умов для розвитку професійного і аматорського музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтв, фотомистецтва, народної художньої творчості, змістовного культурного дозвілля населення, сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та поновленню фондів музеїв, бібліотек;

2.10. Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

2.11. Розроблення проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови, стратегічних напрямів та цільових комплексних програм розвитку культури, пропозицій міській раді, її виконавчому комітету до проектів міського бюджету, програм соціально-економічного розвитку міста Коломиї з питань, що входять до компетенції Відділу;

2.12. Пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури вдосконалення господарського механізму їх діяльності, сприяння інформаційно-методичному забезпеченню, впровадження нових моделей організації, культурної діяльності;

2.13. Координація культурного співробітництва закладів культури міста з зарубіжними країнами;

2.14. Проведення фестивалів, конкурсів, свят, оглядів народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

2.15. Здійснення заходів щодо забезпечення в місті Коломиї умов для відродження, розвитку та популяризації української національної культури та культур національних меншин, які проживають на території міста;

2.16. Організація разом із зацікавленими закладами підготовки кадрів для культури, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів галузі;

2.17. Контроль за ефективністю використання і зберігання закріпленого за організаціями, установами культури комунального майна, здійснення інших функцій управління майном, передбачених чинним законодавством;

2.18. Удосконалення і розвиток культурно-мистецької справи з метою збереження і популяризації надбань української національної та світової культури;

2.19. Контроль за фінансово-господарською діяльністю, фінансовою дисципліною, використанням виділених бюджетних асигнувань закладам культури, що знаходяться в підпорядкуванні Відділу;

2.20. Доведення в установленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомостей про обсяги асигнувань, забезпечення бюджетними асигнуваннями, ведення бухгалтерського обліку через централізовану бухгалтерію відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України;

2.21. Контроль за ефективним використанням та збереженням майна, наданого в повне господарське відання або в оперативне управління установам та закладам культури;

2.22. Погодження в установленому порядку питань оренди приміщень підприємств, установ та закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Коломиї;

2.23. Розвиток мережі і зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

2.24. Сприяння соціальному захисту працівників сфери культури, вжиття заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;

2.25. Подання у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження працівників, що особливо відзначилися, державними нагородами, президентськими відзнаками та до присвоєння почесних звань України, застосування згідно з чинним законодавством України інших форм морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;

2.26. Сприяння дотриманню правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог в закладах, підпорядкованих Відділу;

2.27. Створення сприятливих умов для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, що проживають в місті;

2.28. Ведення обліку релігійних організацій, що діють в місті та культурних будівель і приміщень, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

2.29. Контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та релігійних організацій;

2.30. Виконання делегованих повноважень щодо погодження проектів відведення земельних ділянок у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача на території пам’яток місцевого значення та в їх охоронних зонах.

3. Відділ має право

 

3.1. Заслуховувати звіти керівників установ культури з питань реалізації завдань, що стоять перед галуззю;

3.2. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань що належать до їх компетенції;

3.3. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, підвідомчих Відділу установ культури статистичну, аналітичну та інші інформації, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

3.4. Аналізувати роботу закладів, установ, організацій культури незалежно від відомчого підпорядкування з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.5. Скликати в установленому порядку наради, конференції з питань, що належать до його компетенції;

3.6. Укладати угоди, договори з юридичними та фізичними особами;

3.7. Набувати й відчужувати майно та інші майнові та особисті немайнові права за згодою Коломийської міської ради.

 

4. Керівництво Відділу

 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади Коломийським міським головою;

4.2. На посаду начальника Відділу призначається особа з повною вищою освітою і з стажем роботи в органах місцевого самоврядування (державної служби) або досвідом роботи в галузі культури не менше 5 років;

4.3. Начальник Відділу:

4.3.1. Безпосередньо підпорядкований Коломийському міському голові та його заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради;

4.3.2. Здійснює керівництво Відділом, персонально відповідає за виконання покладених на Відділ завдань та функцій, визначає обов'язки працівників, розробляє проекти рішень на розгляд сесії міської ради та її виконавчого комітету, пропозиції для включення до проекту міського бюджету у сфері культур, забезпечує виконання міського бюджету в частині, що входить до компетенції Відділу;

4.3.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Відділу і функціональні обов’язки;

4.3.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4.3.5. Начальник Відділу призначає та звільняє за погодженням з міським головою керівників підпорядкованих Відділу закладів зазначених у п.1.5 даного Положення;

4.3.6. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Відділу, підвідомчих установ Відділу та вносить пропозиції щодо уточнення кошторису витрат. Бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету;

4.3.7. Створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів;

4.3.8. Для погодженого вирішення питань, що належать до Відділу, при Відділі утворюється колегія. Склад колегії затверджує міський голова за поданням начальника Відділу.

 

5. Відповідальність

 

5.1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.1. Виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. Виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Коломийського міського голови;

5.1.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу;

5.1.5. Правильне оформлення проектів розпоряджень Коломийського міського голови з питань культури.

5.1.6. Цільове і ефективне використання бюджетних коштів;

5.1.7. Належне виконання законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про захист персональних даних”, “Про доступ до публічної інформації” та інших чинних нормативно-правових актів.

 

6. Умови оплати праці

 

Оплата праці співробітників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету. Має самостійний баланс, є головним розпорядником коштів.

Структуру, граничну чисельність Відділу затверджує Коломийська міська рада, а штатний розпис, витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

7.2. Відділ має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадовим особам Відділу можуть видаватися службові посвідчення встановленого зразка.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються міською радою.

7.4. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області