30 березень 2015
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація

КОРИСНІ ЛІНКИ

Долинська районна рада
  http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/v_maks.jpg 
  Долинська міська рада
   http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/active_poll/dolyna.jpg 
 Долинська центральна районна бібліотека  

LibLOGO 

 

Долинська центральна районна лікарня
 

 

 Долинський будинок дитячої та юнацької творчості
 

 

 

 

Ми розвиваємо електронне урядування

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЛІНКИ

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/right2/image001.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/dolynska/ua/right2/obl.tsenr_zajniatosti.gif


.

 На головну / Профспілка / Документи і матеріали

ПРОГРАМА

дій Профспілки працівників державних установ України

 щодо захисту соціально - трудових прав і законних інтересів її членів на 2005 - 2010 роки

 

V з'їзд Профспілки працівників державних установ України (далі Профспілка) вважає, що головним критерієм ефективної діяльності Профспілки, його виборних органів і організацій є реальне забезпечення кожного члена Профспілки:

- робочим місцем відповідно до його професійної підготовки і кваліфікації;

- своєчасно виплачуваною, гідною його праці заробітною платою;

- здоровими, безпечними умовами і охороною праці;

- надійним захистом його трудових прав.

Для реалізації цих завдань Центральний, територіальні  комітети і первинні організації Профспілки організують роботу за такими напрямками:

Захист соціально-трудових прав і законних інтересів членів Профспілки.

Основним напрямком діяльності виборних органів Профспілки є захист індивідуальних і колективних інтересів членів Профспілки на основі подальшого вдосконалення і розвитку соціального партнерства з роботодавцями, органами державної влади і місцевого самоврядування через систему галузевих угод і колективних договорів.

З цією метою Центральний, Кримський республіканський, Київський міській, обласні, міські, районні, об 'єднані комітети профспілки:

- удосконалюють  відносини  соціального  партнерства  з  роботодавцями, органами державної виконавчої влади, укладають з ними галузеві угоди, добиваючись охоплення угодами і колективними договорами всіх членів Профспілки;

- спільно   із   соціальними   партнерами   підводять   підсумки   виконання галузевих угод та колективних договорів і інформують про результати роботи членів Профспілки;

- постійно аналізують економічне і соціальне становище працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, вносять пропозиції до проектів законів, що розробляються, галузевих програм зайнятості, удосконалюють захист соціально-трудових прав і інтересів окремих категорій працівників, органів державної влади і місцевого самоврядування;

- спільно   з   Федерацією профспілок України, іншими   профспілками добиваються доведення мінімального розміру оплати праці працівників до
рівня прожиткового мінімуму, підвищення оплати праці працівників, у тому
числі державних службовців, а також індексації заробітної плати відповідно
до зростання цін на товари і послуги, своєчасної оплати праці працівників
підприємств, організацій та установ;

 для надання практичної допомоги організаціям Профспілки в роботі по  укладенню галузевих угод і колективних договорів проводять спільно з органами виконавчої   влади   і   іншими   державними   органами,   а  також роботодавцями семінари і наради, науково-практичні конференції з проблем захисту   соціально-трудових   і   пов'язаних   з   ними   прав та інтересів працівників;

 у разі масових порушень соціально-трудових прав і гарантій працівників, державних    службовців    організують    колективні    дії,    акції    протесту, направляють відповідним органам влади, об'єднанням роботодавців вимоги Профспілки, добиваються їх виконання;

спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування беруть участь в організації професійних свят, конкурсів професійної майстерності, спартакіад та інших заходів;

постійно інформують виборні профспілкові органи, членів Профспілки про роботу, що проводиться стосовно захисту соціально-трудових прав і законних інтересів працівників через засоби масової інформації, інформаційні бюлетені профспілки.

Виборні органи первинних організацій Профспілки:

організовують  переговори з роботодавцями  і  забезпечують укладення колективних договорів у всіх установах і організаціях незалежно від форм власності і господарювання;

- у ході переговорів і укладання колективних договорів добиваються:

а) забезпечення кожного члена Профспілки робочим місцем згідно з його професійною підготовкою і кваліфікацією, своєчасною і в повному обсязі оплатою праці, її збільшенням, зокрема індексації відповідно до зростання цін і вартості послуг населенню;

б)  недопущення   включення   в   колективні   договори   норм   і   умов,   які погіршують положення працівників, державних службовців у порівнянні з чинним законодавством, Генеральною та галузевими угодами;

в) включення в колективні договори заходів, що попереджують скорочення і ліквідацію робочих місць, передбачають працевлаштування у разі масового скорочення штатів і ліквідації організацій, перенавчання працівників;

г)   включення  в колективні договори зобов'язань роботодавця про відрахування грошових коштів первинним профспілковим організаціям на проведення культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи.

контролюють виконання зобов'язань за колективними договорами і угодами, звертаються у разі необхідності у вищестоящі профспілкові органи, у територіальні органи державного нагляду та до суду для притягнення до відповідальності посадовців, що не виконують зобов'язання за колективним договором і угодами, порушують трудові права членів Профспілки, законодавство про працю і профспілки;

-   здійснюють представництво інтересів членів Профспілки в комісіях по трудових спорах, судах, інших органах, організують у разі необхідності колективні дії згідно з вимогами законодавства України;

-   спільно з роботодавцями організують економічне навчання працівників, ознайомлення їх з відомчими нормативними актами;

постійно інформують членів Профспілки про роботу із захисту соціально-трудових прав та інтересів працівників через засоби масової інформації.

 

Правозахисна робота Профспілки

Для реалізації вказаного напрямку діяльності Центральний, Кримський

республіканський, Київський міській, обласні, міські, районні, об'єднані

комітети профспілки проводять таку роботу:

-    здійснюють   законотворчу   діяльність   шляхом   проведення   незалежної профспілкової експертизи проектів законів, інших нормативно-правових актів   органів   виконавчої   влади   та   місцевого   самоврядування,   органів управління,   що   зачіпають   соціально-трудові   права   та   інтереси   членів Профспілки, а також широко використовують у цих цілях представництво Профспілки    в    Національній   раді    соціального    партнерства,    колегіях міністерств (відомств) та інших органів виконавчої влади;

-    звертаються   у   відповідні   органи   з   вимогою   про   притягнення   до відповідальності осіб, винних у порушені законів та інших законодавчих актів,  що містять норми трудового права, законодавства про державну службу, профспілки;

-    захищають   на   прохання   членів   Профспілки,   а   також   за   власною ініціативою,  їх  трудові   права  і  соціальні   інтереси   в  органах,  у  яких розглядають трудові спори;

-    виступають гарантом трудових прав і законних  інтересів виборних і
штатних профспілкових працівників, захищають їх згідно з законодавством
України і ухвалами керівних органів Профспілки;

- надають методичну, консультативно-правову допомогу комітетам Профспілки, первинним профспілковим організаціям у здійсненні контролю за дотриманням законодавства про працю та інших нормативно - правових актів, що містять норми трудового права, відстоюванні порушених прав та інтересів членів Профспілки в досудовому порядку;

регулярно  проводять  навчання  правових  інспекторів  праці  формам  і методам правозахисної роботи на галузевих і загально профспілкових семінарах;

- постійно  інформують  виборні  органи Профспілки, членів Профспілки про правозахисну роботу,  що проводиться через засоби  масової інформації, інформаційні бюлетені Профспілки.

Виборні органи первинних організацій Профспілки:

-   представляють і захищають індивідуальні і колективні соціально-трудові права   і   законні   інтереси   членів   Профспілки   у   взаємовідносинах   з роботодавцями, в органах державної влади і місцевого самоврядування, судових   органах   шляхом   виразу   мотивованої   думки   при   ухваленні роботодавцем локальних нормативних актів в організації, що стосуються встановлення  робочого  часу  і  часу  відпочинку,  системи  оплати праці, нормування    праці,    трудового    розпорядку,    професійної    підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, охорони праці та інше;

-   здійснюють постійний контроль за дотриманням роботодавцями і їхніми представниками трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового права з питань: прийому на роботу, переміщень на іншу роботу, звільнень членів Профспілки, режиму праці і відпочинку, порядку ведення трудових книжок і з інших питань трудових відносин, оперативно реагують на порушення трудових прав і соціальних інтересів членів Профспілки, зосередивши основні зусилля на профілактиці правопорушень, вирішення розбіжностей в досудовому порядку;

 

-    уповноважують   представників   профспілкової   організації  для   захисту інтересів членів Профспілки і виборного активу в судах;

-    від імені працівників висувають колективні вимоги до роботодавців і добиваються їх вирішення згідно з Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів)”;

-   забезпечують надання безкоштовної юридичної допомоги членам Профспілки з питань трудових і соціальних відносин;

-   делегують своїх представників у комісії  по  трудових   спорах,   інші представницькі органи колективу працівників;

-   спільно з роботодавцями організують правове навчання працівників і представників адміністрацій, ознайомлення їх з відомчими нормативними актами;

- постійно інформують членів Профспілки про правозахисну роботу, що проводиться,   через   засоби   масової  інформації,   інформаційні   бюлетені Профспілки.

 

Організаційне зміцнення Профспілки

Профспілка може добитися здійснення завдань по представництву і захисту соціально-трудових прав і законних інтересів своїх членів тільки за умови організаційної єдності, чіткої взаємодії її структур в реалізації рішень, що приймаються вищестоящими органами Профспілки.

З метою подальшого організаційного зміцнення Профспілки всі її організації і виборні органи здійснюють такий комплекс заходів:

- працюють над удосконаленням організаційної структури Профспілки;

-     вносять   у   відповідні   органи   влади   пропозиції   щодо   удосконалення законодавства про профспілки, його відповідності міжнародним нормам, розширення прав і гарантій членів профспілки;

-     забезпечують   методичну   і   практичну   допомогу   профорганізаціям   в реалізації завдань, визначених Статутом Профспілки і рішеннями її з'їздів;

-     визначають   кадрову   політику   Профспілки,   проводять   систематичне навчання профспілкових кадрів і активу;

-     розвивають   зв'язки   і   співпрацюють   із   спорідненими   міжнародними профспілками, і їх об'єднаннями;

 

взаємодіють зорганами державної влади, об'єднаннями роботодавців у питанні подання до нагородження державними і галузевими нагородами профспілкових працівників і активістів;

постійно інформують членів Профспілки і її виборні органи про діяльність Профспілки через засоби масової інформації та інформаційні бюлетені.

Виборні органи первинних організацій Профспілки:

-   проводять   роботу щодо залучення   у  Профспілку  нових  членів, забезпечують вплив профспілкової організації на суспільне і соціально-трудове життя організації;

- забезпечують виконання вимог Статуту Профспілки, регулярне проведення
профспілкових зборів, засідань виборних профспілкових органів, звітів про
проведену роботу, контролюють діяльність представників, делегованих до складу вищестоящих профспілкових органів;

- самостійно, а також спільно з роботодавцем і вищестоящим територіальним
комітетом Профспілки організують навчання членів Профспілки і активу
організації по всіх напрямках профспілкової роботи;

-    самостійно через вищестоящий орган Профспілки, а також спільно з
роботодавцем  вирішують  питання заохочення  і  подання  до  нагород за
трудові досягнення або активну діяльність у Профспілці профспілкових
активістів і членів Профспілки;        

-    забезпечують  постійне   інформування  членів  Профспілки   про  роботу
вищестоящих профспілкових органів і своєї діяльності на зборах та через
засоби масової інформації.

 

Здійснення фінансової політики в Профспілці:

Зміцнення Профспілки та її структурних підрозділів неможливе без міцної матеріальної бази, оскільки повсякденна робота профорганів усіх рівнів щодо забезпечення повноцінного захисту законних соціально-трудових прав і інтересів членів Профспілки вимагає фінансового забезпечення.

У зв'язку з цим Центральний комітет Профспілки:

формує єдину фінансову політику в Профспілці, визначає порядок сплати і
розподілу членських внесків, добивається їх виконання всіма організаціями
Профспілки,   вживає   заходи   з   підвищення   виконавської   дисципліни   в
питаннях   фінансового   забезпечення   статутної   діяльності   Профспілки,
персональної відповідальності голів територіальних і первинних організацій
Профспілки за виконання рішень з'їздів і ЦК Профспілки;

спільно з ревізійною комісією надає практичну і методичну допомогу
комітетам Профспілки з їх фінансового зміцнення;

добивається достовірності звітності про доходи і витрати профорганів і
повноту збору членських профспілкових внесків;

у разі  необхідності надає фінансову допомогу на  поворотній  основі
окремим комітетам Профспілки;

- надає виборним профспілковим органам методичну і практичну допомогу в здійсненні  фінансової політики   в  Профспілці,  зокрема  щодо  переводу первинних  організацій   на   пряме   касове   обслуговування  у   відповідних територіальних комітетах;

- організують систематичне навчання (підвищення кваліфікації) фінансових
працівників апаратів комітетів, скарбників, голів і членів ревізійних комісій
організацій Профспілки.

Кримський республіканський, Київський міський, обласні, міські, районні, об 'єднані комітети Профспілки:

реалізують фінансову політику ЦК Профспілки, забезпечують виконання
вимог Статуту, рішень Центрального комітету Профспілки про порядок
сплати і розподілу членських внесків, вживають заходи щодо зміцнення
виконавчої і фінансової дисципліни первинними організаціями Профспілки,
укріплюють апарат комітетів Профспілки висококваліфікованими кадрами;

-   надають   виборним   органам   первинних   профспілкових   організацій
методичну   і   практичну   допомогу   в  здійсненні   фінансової  політики   в
Профспілці, сприяють переводу первинних організацій на пряме касове
обслуговування у відповідних територіальних комітетах;

- організують систематичне навчання (підвищення кваліфікації) фінансових
працівників апаратів комітетів, скарбників, голів і членів ревізійних комісій
організацій Профспілки.

Виборні органи первинних організацій Профспілки:

-   виконують рішення Центрального і відповідних територіальних комітетів
Профспілки з питань здійснення фінансової політики в Профспілці, у тому
числі і порядку сплати та розподілу членських внесків;

-   забезпечують  своєчасність  і  повноту  збору  членських  профспілкових
внесків і перерахування їх роботодавцями в Профспілку;

-   при необхідності здійснюють перехід на пряме касове обслуговування у
відповідний територіальний комітет Профспілки;

-   при укладанні  колективних договорів добиваються  залучення  коштів
роботодавця на проведення культурно-масових, фізкультурно-оздоровчих
заходів для працівників.

 

Участь у консолідації профспілкового руху

З метою консолідації профспілкового руху Профспілка у складі ФПУ:

поглиблює співпрацю  і  координацію дій  з  іншими  профспілками                                на принципах взаємоповаги, добровільності, рівності, солідарної
відповідальності;

бере участь у  спільних  координаційних та аналітично-інформаційних
структурах;

бере участь у реалізації державної соціальної політики, насамперед щодо
підвищення розмірів державних соціальних гарантій до базового соціального
стандарту вищого рівня, що забезпечує розширене відтворення робочої сили
та збільшення рівня охоплення системою соціального захисту;

домагається посилення захисту працюючих і членів їхніх сімей через
систему   загальнообов'язкового   державного   соціального   страхування   та
додаткового соціального захисту трудящих шляхом створення за участю
профспілки    професійних    систем    соціального    страхування    з    метою
досягнення    норм,    визначених    Європейським    кодексом    соціального
забезпечення,   конвенціями   та  рекомендаціями   Міжнародної   організації
праці;

бере участь у заходах Федерації профспілок України щодо розвитку зв'язків
з    профспілками    країн,    які    входять    до    Організації    економічного
співробітництва та розвитку, з тим, щоб спільно протистояти негативним
наслідкам   глобалізації   світової   економіки,    поглиблення   співпраці    з
Міжнародною     конфедерацією     вільних     профспілок,     Європейською
конфедерацією     профспілок,     загальною     конфедерацією     профспілок,
Міжнародною організацією праці;

- домагається   збереження   державних   гарантій   у   ході   реформування
соціальної сфери і використання профспілкового майна.

 

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність Профспілки спрямована на:

- вивчення міжнародного досвіду профспілкової діяльності з метою запровадження Західноєвропейської моделі соціального захисту, заснованої на трипартизмі та соціальному діалозі;

участь у програмах міжнародних профспілкових організацій, спрямованих
на посилення можливостей профспілки захищати права трудящих у період
переходу до демократичного суспільства;

інтеграцію до міжнародного профспілкового руху, зміцнення і розвиток
зв'язків з профспілками країн, які входять до Інтернаціоналу громадського
обслуговування;

-   поглиблення   співпраці   із  спорідненими  профспілками  Співдружності
Незалежних Держав (СНД), закордонними профспілками, які входять до
Інтернаціоналу громадського обслуговування (Р
SІ);

організацію обміну делегаціями, інформацією, друкованими виданнями,
проведення семінарів, конференцій, „круглих столів";

- здійснення спільних проектів із профспілками інших країн;

співпраця з профспілками інших держав щодо надання гуманітарної
допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.

 

Прикінцеві положення

Реалізація Програми дій Профспілки працівників державних установ України сприятиме підвищенню рівня організаційної єдності профспілки, мотивації профспілкового членства, ефективності діяльності виборних профспілкових органів у справі захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів членів профспілки, усіх працівників.

У разі ігнорування думки щодо соціально-трудових питань Профспілка залишає за собою право застосовувати передбачені законодавством колективні форми захисту прав членів Профспілки - колективні трудові спори, акції протесту, мітинги, пікетування.

 
події

«Кращий державний службовець» 2015 року
Читати про конкурс
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО

Інформаційні матеріали

 

Консультативний центр для людей, котрі повернулися із зони АТО та їх родичів

Інформація про мобілізацію

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/1333/110 пунктів про нову хвилю мобілізації 

Інформація про 4-ту хвилю мобілізації

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/1333/predprinimateli.jpgДолинська міжрайонна прокуратура надає розяснення з питань мобілізації

Державна інспекція України з питань праці надає роз'яснення по мобілізації

ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ

http://banderivets.org.ua/sites/default/files/images/shuhevych.pngЧитати більше…

ПРАЙС-ЛИСТ продукції ДП «Підприємство Долинського ВЦ (№118)»
ПРАЙС-ЛИСТ
Роз'яснення щодо надання житлових субсидій населенню
Калькулятор розрахунку субсидій

ОФІЦІЙНІ САЙТИ

.

 


  прогноз погодиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області